Opće upute za rad na studentskim projektima

Svaki studentski rad podrazumijeva samostalno proučavanje zadane teme prema literaturi koja će biti stavljena na raspolaganje, uz dodatne samostalne pretrage. Svi studentski radovi (osim seminara) uključuju i konkretan problem koji student/-ica treba riješiti. Obim problema ovisi o vrsti rada (projekt, zavšni ili diplomski rad). Najčešće treba osmisliti i implementirati sustav koji ce zadovoljiti zahtjeve postavljene u zadatku. Obično se koriste programski jezici Java i/ili C++ kao osnova, te odgovarajući dodatni alati i platforme. Radovi iz prethodnih godina pružaju dobar uvid u vrste zadataka koji se postavljaju, te u oblik i organizaciju sadržaja samog studentskog rada.

Svi praktični radovi moraju biti instalirani na računalima u laboratoriju. Prilikom demonstracija studentskih radova nije prihvatljivo korištenje vlastitog prijenosnog računala.

Literatura

HOTLab održava repozitorij referenci koji sadrži znanstvene radove, razvojne alate i druge informacije organizirane po područjima. Napredniji studenti prilikom izrade studentskih radova također sudjeluju u dopunjavanju repozitorija. S eventualnim prijedlozima literature koja se dodaje repozitoriju javiti se profesoru.

Programiranje i dokumentacija

Bez obzira koju temu izabrali, gotovo je sigurno da ćete dosta programirati. Kako bi se nakon Vas rad mogao eventualno nastaviti na proširivanju onoga što ste Vi napravili, obavezno je na kraju projekta predati uredno i što detaljnije dokumentirani izvorni kod projekta i sve pripadajuće materijale. Dokumentacija mora biti napravljena pomoću programa Doxygen koji automatski generira dokumentaciju iz komentara koji se upišu u izvorni kod u odgovarajućem formatu. Doxygen, njegova dokumentacije, kao i primjer kako stavljati komentare u kod za Doxygen, nalaze se ovdje.

Pravopis i format

Prilikom pisanja bilo kojeg studentskog rada studenti trebaju obratiti pozornost na pravopis i pročitati ovaj kratki priručnik. Dodatno, svakako je potrebno pročitati upute o formatiranju i korištenju referenci. Ove upute su dodatak predlošcima za razne vrste radova koje propisuje FER.