Projekt iz Virtualnih Okruženja

Svrha projekta jest omogućavanje stjecanja ne samo novih znanja iz određenog područja nego i iskustva u istraživanju, pisanju tehničkog izvještaja, prezentaciji rezultata i timskom radu.

Studentski projekt sastoji se od proučavanja određene teme vezane uz gradivo predmeta i implementacije praktičnog dijela. Studenti formiraju tim od dva do šest članova te predlažu temu koja mora biti vezana uz gradivo predmeta. Nakon završetka projekta, studenti prezentiraju rezultate ostalim studentima te predaju izvještaj.

Upute za praktični rad

 1. Formiranje tima
 2. Prijedlog projekta
 3. Tijek izrade projekta
 4. Upute za izradu izvještaja
 5. Upute za izradu prezentacije i videa

Formiranje tima

Studenti sami formiraju timove od 2 do 6 osoba i biraju okvirnu temu. Do datuma navedenog u popisu rokova obavezno je obavijestiti asistente (vo@fer.hr) o detaljima. Na taj se način osigurava da svaki tim ima jedinstvenu temu.

Prijedlog projekta

Formirani tim mora na temelju okvirno odabrane teme napisati prijedlog projekta. U prijedlogu se navode:

 1. naziv rada,
 2. tema rada i kratki opis (Što je tema? Koji su ciljevi?),
 3. definicija zadatka (Što i kako treba napraviti? Što je problem?),
 4. rezultati praktičnog rada (Što će biti napravljeno? Što je završni proizvod?),
 5. članovi tima te poslove za svakog pojedinog člana (Što će tko raditi? Koliko dugo će to trajati?).

Tijek izrade

Timovima se preporučuje da redovito izvještavaju nastavnika i asistente o postignutim rezultatima.

Uz literaturu koju dobiju od nastavnika studentima su na raspolaganju Zavodska knjižnica, Centralna knjižnica FER-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te knjižnice drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Također možete koristiti i Google Scholar i CiteSeer.IST tražilice koje pretražuju isključivo znanstvene i obrazovne materijale (knjige, časopise, članke, tehničke izvještaje i ostalo).

Upute za izradu izvještaja

Po završetku praktičnog rada rezultati se predaju u elektroničkom obliku (izvještaj preko Moodlea). Rezultati se sastoje od izvještaja o projektu i programskog koda. Izvještaj o projektu predaje se u obliku PDF dokumenta i treba sadržavati sljedeće:

 1. kratki uvod,
 2. pregled područja i problematike uz kratki opis aktivnosti u svijetu (Što već postoji?),
 3. opis napravljenog zajedno s postignutim rezultatima te diskusijom istih (Što smo mi napravili?),
 4. kratki zaključak (Je li sve napravljeno? Koja su poboljšanja moguća?),
 5. literaturu (Koje knjige, časopise i WWW stranice smo koristili?).
 6. poveznicu na repozitorij (može biti OneDrive, Dropbox, Goodle Drive, GitHub...) u kojem se nalaze implementacija i kratki video projekta.

U izvještaj je također potrebno kao dodatak dodati i popis svih napisanih programa zajedno sa kratkim uputama kako se programi koriste. 

Izvještaj predaje samo jedan član tima.

Upute za izradu prezentacije i videa

Prezentacija projekta bit će organizirana u sklopu zadnja dva predavanja u semestru. Svaki tim odabire u pravilu jednog člana koji će održati prezentaciju.

Prezentacija se izvodi uz pomoć školske ploče, računala i projektora, a ograničena je na trajanje od najviše 10-ak minuta. Od toga vremena potrebno je odvojiti vrijeme od 3 minute za pitanja. Ako za izradu prezentacije koristite računalo, ograničite prezentaciju na 10-ak prikaznica (prosječno vrijeme prezentacije jedne prikaznice jest oko 1 minute). Svakako izvježbajte prezentaciju pred članovima tima.

Također, svaki je tim dužan izraditi i kratki video (u trajanju od 1 minute, otprilike) koji sažeto predstavlja ostvarene rezultate.

Rokovi

Rokovi za sve faze izrade projekta navedeni su u rasporedu kolegija.

Neopravdano prekoračenje nekog od navedenih rokova donosi negativne bodove (odnosno smanjuje maksimalni broj bodova koji možete postići na projektu). Za kašnjenja do 48 sati oduzimaju se 2 boda, a za veća kašnjenja 5 bodova.

Teme

Studenti samostalno predlažu teme vezane uz gradivo predmeta. Pritom se preporučuje korištenje udžbenika.

Izvrsna inspiracija je popis studentskih tema istraživačke grupe HOTLab.

Nadalje, neke od mogućih tema su:

 • 3D modeliranje (lica, tijela, prostora, predmeta itd.)
 • Rekonstrukcija geometrije prostora pomoću slika iz dubinske kamere
 • 3D igra (FPS, RPG, RTS itd.)
 • ...

Dodatno, moguće je raditi i s MS Kinectom, Oculus Riftom i Leap Motionom.

Dovršeni projekti

U nastavku možete pronaći video prezentacije projekata dovršenih prijašnjih godina.

2020./2021.

2018./2019.

2017./2018.

Ovdje

Ovdje

Ovdje

Ovdje