Opće upute za rad na studentskim projektima

Svaki studentski rad podrazumijeva samostalno proučavanje zadane teme prema literaturi koja će biti stavljena na raspolaganje, uz dodatne samostalne pretrage. Svi studentski radovi (osim seminara) uključuju i konkretan problem koji student/-ica treba riješiti. Obim problema ovisi o vrsti rada (projekt, zavšni ili diplomski rad). Najčešće treba osmisliti i implementirati sustav koji ce zadovoljiti zahtjeve postavljene u zadatku. Obično se koriste programski jezici Java i/ili C++ kao osnova, te odgovarajući dodatni alati i platforme. Radovi iz prethodnih godina pružaju dobar uvid u vrste zadataka koji se postavljaju, te u oblik i organizaciju sadržaja samog studentskog rada.

Programiranje i dokumentacija

Bez obzira koju temu izabrali, gotovo je sigurno da ćete dosta programirati. Kako bi se nakon Vas rad mogao eventualno nastaviti na proširivanju onoga što ste Vi napravili, obavezno je na kraju projekta predati uredno i što detaljnije dokumentirani izvorni kod projekta i sve pripadajuće materijale.