Diplomski seminar

Seminar se izrađuje samostalno prema općim pravilima.

 

Većina studenata dobiva individualni zadatak vezan uz kasniji diplomski rad.


Diplomski rad

Diplomski rad radi se kontinuirano u laboratoriju. Svaki student ima osigurano radno mjesto na kojem svakodnevno radi, uz stalan kontakt s asistentima i mentorom.