Za studente

Ove stranice su prvenstveno namijenjene studentima pod mentorstvom prof. Pandžića kao pomoć pri odabiru tema te izradi studentskih radova (seminar, projekt, završni ili diplomski rad), kao i studentima koji su tek u postupku izbora mentora.

NAPOMENA: Ove upute dodatna su pomoć i informacija studentima, ali nisu zamjena za službene upute o svim formalnostima koje možete dobiti na studentskoj službi i FER Web-u. U slučaju razlika ili nejasnoća, uvijek se treba ravnati prema službenim uputama.